Zevenbergen Hartveilig
Nieuws
© Zevenbergen Hartveilig 2016
Regelmatig worden nieuwe Reanimatie en AED cursussen aangekondigd in de Moerdijkse Bode
In de krant lazen we over Zevenbergen Hartveilig
 
Vanaf november 2016 9 Aed’s voortaan 24 uur per dag bereikbaar !!!!
ZEVENBERGEN - Hoewel Zevenbergen binnenkort het aantal openbare en ook 's nachts bereikbare AED- plaatsen opkrikt van twee naar vijf, zijn de bewoners nog allerminst hartveilig. Dat vindt de werkgroep Hartveilig Zevenbergen die streeft naar tien openbare en 24/7 bereikbare AED- locaties. Binnenkort verschijnt bij Serena een 24/7 beschikbare AED-plaats. De aanschaf en installatie van deze Automatische Externe Defibrillator (AED) is gefinancierd door enkele bedrijven en instanties in de omgeving van Serena. Verder verschijnen binnenkort dergelijke kasten bij particuliere woningen op de Hazeldonksezandweg 61 en de Zeestraat 127. Daarmee stijgt het aantal openbare, altijd beschikbare AED-kasten van twee naar vijf. Lees verder in BN- De Stem...

Zevenbergen niet 'hartveilig' BN- De Stem 23 juni 2014

Zevenbergen Hartveilig donatie. Moerdijkse Bode -

De werkgroep Hartveilig Zevenbergen heeft een gift van 875,27 euro van de Rabo Clubkas Campagne gekregen. De werkgroep Hartveilig Zevenbergen, een onderdeel van de EHBO vereniging Aqua ’53, spant zich in om in Zevenbergen een 24 uurs AED dekkingsplan te realiseren. Het dekkingsplan houdt in dat er in Zevenbergen op een aantal plaatsen een Automatische Externe Defibrillator (AED) in een kast buiten komt te hangen. Deze kast is beveiligd met een codeslot. De kast is 24 uur per dag bereikbaar voor vrijwilligers die een reanimatiecursus hebben gevolgd en die aangemeld zijn bij Hartslag NU. In het geval dat een reanimatie nodig is krijgt een vrijwilliger een oproep, en de code van de kast, om de AED in de buurt op te gaan halen. Op deze wijze kan een slachtoffer snel hulp worden geboden. De gift van de RABO Clubkas Campagne is bestemd voor het fonds dat noodzakelijk is om het dekkingsplan in Zevenbergen te realiseren en te onderhouden. De initiatiefnemers zijn dan ook erg ingenomen met deze gift. Voor meer informatie 06-46181064

Gift Afvalstoffen Terminal Moerdijk oktober 2014

Eind oktober mochten we een gift ontvangen van 200 euro van Afvalstoffen Terminal Moerdijk.

Een mooi gebaar waarmee we weer bijna een reeds bestaande AED in een buitenkast kunnen plaatsen.

Cursus Reanimatie met behulp van de Automatisch Externe Defibrillator.

Op woensdag 29 oktober vind onze eerste reanimatie cursus plaats. De belangstelling voor deze ochtend is erg groot. Dehalve is een tweede cursusochtend gepland op 27 november 2014. Aanvang 8.30 tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met onze contact personen (zie contact)

Sportcentrum De Lindonk hangt AED buiten. (1-11-2016)

Sinds vorige week hangt bij Sportcentrum De Lindonk de AED buiten aan de gevel. De eigenaren van het sportcentrum vinden het van groot belang dat de AED ook voor mensen buiten het sportcentrum beschikbaar is. Monica van der Linden: “Nadat iemand in het sportcentrum was overleden hebben we snel een AED aangeschaft en hebben alle medewerkers de reanimatiecursus gevolgd. De AED hebben ook al een keer moeten gebruiken. Toen Zevenbergen Hartveilig met de vraag kwam of wij de AED ook buiten zouden willen ophangen hebben we direct ja gezegd. Nu hangt de AED dus buiten en is dus 24 uur per dag beschikbaar.” Deze AED kan worden gebruikt bij een hartstilstand. Na een melding bij 112 krijgt een vrijwilliger de code van de kast en gaat met de AED naar het slachtoffer. Zo kan er binnen enkele minuten met de reanimatie worden begonnen. Subsidie Onlangs heeft de Gemeente Moerdijk een subsidie beschikbaar gesteld voor het onderhoud van AED’s binnen de gemeente die 24 uur per dag beschikbaar zijn en die aangemeld zijn bij “Hartslag Nu”. Hiermee is de veiligheid binnen de Gemeente Moerdijk voor een groot deel beter gewaarborgd

Berichten 2015 uit de plaatselijke pers.